Плагіат і  фальсифікації в наукових працях  

Черговий дохтур економічних наук народився – славімо його!

Сумнівна дисертація директора Інституту модернізації змісту освіти Євгена Баженкова

Цікава особа. Опис його бурхливої біографії можна знайти на сайті Нової української школи та сайті «Антикор».

Євген Володимирович Баженков працював у Міністерстві освіти і науки, коли його очолював Дмитро Табачник, був заступником міністра молоді та спорту, а після звільнення з посади директора Фонду соціального страхування, у лютому 2021 року, виграв конкурс на посаду директора Інституту модернізації змісту освіти.

У свої передвиборній програмі на посаду голови ІМЗО пан Євген написав, що «Основними принципами діяльності Інституту як освітянської наукової спільноти мають бути: академічна доброчесність...» і багато чого іншого. Тож перевіримо виконання цього принципу – академічної доброчесності – у його докторській дисертації:

Баженков Євген Володимирович. Забезпечення системи стратегічного управління освітньої галузі: теорія і методологія. – Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (спец. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством). Робота була виконана в Міжнародному науково-технічному університеті імені академіка Юрія Бугая (Київ), а захищена 23 лютого 2023 р. у спеціалізованій вченій раді Д 41.051.11 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.

Автореферат і дисертація Є. В. Баженкова розміщені на сайті Національного репозитарію академічних текстів за адресою https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0523U100031.

Науковий консультантСафонов Юрій Миколайович, докт. екон. наук, проф., заступник директора Інституту модернізації змісту освіти МОНУ.

Офіційні опоненти:

– Маргасова Вікторія Геннадіївна, докт. екон. наук, проф., Заслужений економіст України, проректор з наукової роботи Національного університету «Чернігівська політехніка» МОНУ;

Мельник Віктор Миколайович, докт. екон. наук, проф., директор Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» МОНУ;

Штулер Ірина Юріївна, докт. екон. наук, проф., перший проректор ВНЗ «Національна академія управління».

Учений секретар спеціалізованої вченої ради – магістр економіки І. А. Ломачинська.

За темою дисертації автор опублікував:

 

2018

2019

2020

2021

2022

Усього

Монографії

1

1

Статті

2

1

1

10

16

30

Тези

1

2

4

7

У 2018 р. було лише дві статті автора – 1) Баженков Є. В. Державне регулювання архітектоніки національної освіти. Інтелект ХХІ. 2018. № 1. С. 253–260. (див. тут) та 2) Bazenkov Ievgen. Economic factor of Education. Global Academics. 2018. № 1(1). Р. 160–168. (див. тут), і це полегшить нам роботу.

Інформація для роздумів

Євген Баженков – кандидат наук з фізичного виховання і спорту. А докторська – з економічних наук!

Науковий керівник економічної дисертації директора-фізкультурника – його підлеглий (заступник).

Офіційний опонент – Вікторія Маргасова – прославилася тим, що очолювала спецраду в Чернігівській політехниці, де ректором був Сергій Шкарлет (про його фальшиву докторську написано тут). Плагіат знайшли в дисертаціях О. Міщенка, А. Пінчук і О. Сакун, що захищалися у Маргасової, ну і, звісно, у самої Маргасової (тут і тут).

Є. Баженков отримав 4 свідоцтва про авторське право на свої статті та монографію.

Аналіз дисертації

Виявлені збіги з чужими працями представлені в порівняльних таблицях, де жовтим кольором показані повні збіги текстів, бірюзовим – синоніми та перефразування, зеленим – цікаві заміни чужих слів, рожевим – вставки, зроблені Баженковим під час рерайтингу.

Глянемо детально ось на цю публікацію:

  • Барна М. Ю., Рогачевський О. П. Теоретичні засади стратегічного управління у системі охорони здоров’я // Вісник Хмельницького національного університету, 2018, № 6, т. 3, с. 130–135. Завантажити журнал можна звідси.

Ця стаття в списку літератури дисертації відсутня, однак деякі куски з неї «переїхали» до дисертації Баженкова:Цікаво, що рис. 1.7 (с. 66) дуже нагадує попередній рис. 1.4 (с. 55), тільки той називається «Адаптивна система стратегічного управління в освітній галузі», а цей – «Адаптована система стратегічного управління в освітній галузі». «Ні, – мабуть, скажуть мені, – то ви нічого не розумієте: адаптивна і адаптована – то різні речі». Ну, мабуть...

Цікавим також є повний збіг деяких деталей рис. 1.4 дисертації та рисунка зі статті Барни: стрілка з додатковими вузькими смугами, в якій написано «Управлінський вплив на…», та стрілок зі словами «Зворотній зв’язок» та «Об’єкти стратегічного…» (зверніть увагу на однаковий зсув лівої та правої стрілок стосовно центральної рамки):


А ось дуже цікавий фрагмент дисертації, який збігається зі статтею автора дисертації: Баженков Є. В. Системно-функціональний концептуалізм стратегічного управління освітньої галузі // Науковий вісник Полісся. 2021. № 2(23). С. 16–27. (Див. тут).


Що тут цікавого? А те, що в дисертації (у лівому стовпчику) немає ніякого посилання, звідки взято цей текст, тобто маємо розуміти, що це плід розумової діяльності пана Євгена. Праворуч маємо наприкінці обірване речення, яке закінчується крапкою з комою замість крапки. Під покликанням №1 у списку літератури значиться стаття: Перевозова І. В., Майнка М. К., Орлова О. І. Застосування системно-функціонального підходу в управлінні інноваційним розвитком будівельних підприємств // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – 2021. – Т. 32 (71), № 3. – С. 49-54. (Її можна завантажити тут). Але ж – ось хохма – там немає слів «адміністративне», «інтеграційне», «маркетингове» і «процесне», тобто дане покликання – фальшиве. Немає цього і в праці №2 зі списку літератури до статті (Варенко В. М. та ін. Системний аналіз інформаційних процесів. – К. : Університет «Україна», 2013. – 203 с.; детальніше про В. Варенка читаємо тут).

Тоді звідки ж узявся цей текст?

Пошук в Інтернеті привів нас на сторінку сайту «Всі на урок» у розділі «Середня освіта», яка називається «Функціональний підхід: визначення, сутність і цікаві факти». Щоб з’ясувати дату її створення, використаємо команду «javascript:alert(document.lastModified)», як описано на сайті appuals. com. Це – вересень 2017 р. (09/28/2017 13:19:50), тобто іще до написання перших праць Баженковим за темою дисертації. Хто автор тексту – невідомо, але вже й не важливо. Головне – ми знайшли джерело запозичення. Як бачимо, текст трохи змінений – 12 разів розбавлений словами «внутрішньогалузевий» та «в освітній галузі»:


До речі, зі згаданого вище підручника В. М. Варенка «Системний аналіз інформаційних процесів» без належного покликання (хоча він є в списку літератури до дисертації!) був передраний шматок тексту, що також шість разів був розбавлений водою у вигляді слів «стратегічного управління» або – страшно подумати – «стратегічного управління в освітній галузі»:


Слухайте, ну дуже ефективний метод словоблудити по чужому тексту запровадив цей пан фізкультурник! У тексті дисертації 800 разів повторюється слово «внутрішньогалузевий» (з варіаціями) і 1156 разів слово «управління» (з них 547 разів словосполучення «стратегічного управління» + 52 рази «стратегічне управління»). У цьому Баженков перевершив свою рецензентку Вікторію Маргасову – та в своїй знаменитій фальшивій (оціночне судження) дисертації повторила вислів «забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці» лише 275 разів!

Через кілька абзаців знову читаємо ось це водянисте, переписане без покликання з чужої книжки (до речі, цей кусок є і в статті Баженкова «Системно-функціональний концептуалізм...», а Варенка в списку літератури там немає!):


А ось іще цікаві збіги дисертації Баженкова (а також, відповідно, і його статті Баженков Є.В. Застосування методології форсайту в освітній галузі України // Економічний простір, 2021, №176, с. 150–154) з наступною статтею:

  • Рогачевський О. П. Застосування методології форсайт у стратегічному розвитку національної галузі охорони здоров’я // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2020, т. 25, вип. 6(85), с. 75–79. (див. тут). У списку літератури відсутня.Ну так, «галузь охорони здоров’я» замінюємо на «освітню галузь», «медичне» на «освітнє», додаємо 600 разів «в освітній галузі» і 24 рази в «в освітньому середовищі» – і рибка в сітці.

До речі, цікавим є використання в дисертації Баженкова і в статті Рогачевського терміна «мультикретеріальна оцінка» з орфографічною помилкою (більше такого чуда знайти в Інтернеті мені не вдалося).

Чергове джерело передирання Баженковим чужого тексту – ось ця стаття (відсутня в списку літератури):

  • Дєнєжніков С. С. Методологія форсайту в науковому прогнозуванні майбутнього // Філософія науки: традиції та інновації, 2015, № 1 (11), с. 108–117. (див. тут).


Ні, це не випадковий збіг у двох текстах розумних слів, як часто можна почути від захисників плагіаторів. Пошук в Інтернеті показує, що деякі словосполучення спостерігаються тільки в цих двох роботах, і більше ніде!

Читаємо далі і знаходимо збіги в дисертації та статті Баженков Є. В. Діагностика в системі стратегічного управління освітньої галузі // Причорноморські економічні студії, 2022, вип. 76, с. 188–191 (див. тут) з працею:

  • Мулик Т. О. Організація діагностики діяльності підприємства та його бізнес-процесів: теоретико-методичні підходи // Modern Economics, 2019, №17, с. 158-164 (див. тут).


Ось і спіймався наш плагіатор: поміняв «У даний час склалися» на фразу «На сьогодні час склалися», де забув видалити слово «час». Вийшла дурниця, а для нас – доказ плагіату. Ну, плагіат – він такий, із несподіванками!

Читаємо далі:І тут такий самий доказ рерайтингового плагіату: було «за допомогою спеціально розроблених критеріїв» – стало «через визначені критеріїв».

Ось іще одна праця, яка у Баженкова є в списку літератури, на яку він кой-де покликається (тобто вміє це робити), але є переписані звідти шматки без покликань:

  • Масіна Л. О. Стратегічний контролінг в системі державного регулювання національної економіки. – Дис... канд. екон. наук, Одеса, 2019 (див. тут).Ну й ще про одну формулу в дисертації Баженкова, аналог якої ми знайшли в дисертації:

  • Борщ В. І. Формування механізму оцінювання ефективності діяльності управлінського персоналу промислового підприємства. Дис. ... канд. екон. наук, Одеса, 2014. (Див. тут).


І що толку наводити формули 5.1, 5.2 і 5.3 на с. 298–299, якщо далі немає жодного прикладу їх застосування? Усе так і зависло в повітрі.

Іще ось таке дивне враження я отримав від цієї дисертації: із 320 праць зі списку літератури лише 89 мають відповідні покликання в тексті (№ 2, 7–32, 37, 39, 45, 48, 49, 56, 62, 69–71, 78, 82, 83, 88, 91, 102, 104, 107, 123, 127–129, 134, 137, 142, 158–160, 165, 166, 182, 189, 192, 194, 196–198, 203, 212–216, 219, 221, 237, 243, 245, 259, 277, 278, 282, 287, 295, 303, 305, 306, 310, 311, 316, 317 і 319). А куди ж подівалися інші джерела – 231 штука? Чи означає це, що автор їх не опрацьовував, а додав до купи, скориставшись чужими працями? Не вміє складати список використаних джерел? Чому не схотів робити на них покликання?

Ну, я ще такого не бачив. І це нам хочуть втюхати під виглядом докторської дисертації?

Ну а стосовно плагіату... Якщо міністрам освіти Ніколаєнку, Гриневич, Шкарлету та Лісовому можна, то чому іншим зась?

Жертва стратегічного управління в освітній галузі Василь Садовий

(Фото Баженкова – із сайту ІМЗО)

04.04.2023
PS. Атестаційна колегія МОНУ на своєму засіданні 20 червня 2023 року затвердила рішення спецради Д 41.051.11 Одеського університету ім. І. Мечникова про присудження наукового ступеня доктора економічних наук Баженкову Євгену Володимировичу.

Занавес.