Плагіат і  фальсифікації в наукових працях  

Фабрика фальшивих дисертацій в університеті Шкарлета.

Випадок 3-й: Олександра Сергіївна Сакун

Третя серія про захисти в спецраді Чернігівського національного технологічного університету, ректором якого 10 років був Сергій Шкарлет, присвячена Олександрі Сергіївні Сакундоценту кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЧНТУ.

Що нас спонукало перевірити цю роботу? Місце роботи (ЧНТУ), прізвище наукового консультанта (Вікторія Маргасова – очолює геройську спецраду ЧНТУ, що всупереч здоровому глузду і законодавству штампує плагіатних докторів наук) і «робота» опонентів її дисертації – Сергія Захаріна та Ольги Гальцової «опонентами» дисертацій Олега Міщенка та Аліни Пінчук відповідно. Це те, що називається репутацією. І всім зрозуміло, яка та репутація.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук О. Сакун захищала зі спеціальності 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством», як і попередня героїня нашого розслідування Аліна Пінчук.

Тема її докторської дисертації – Формування інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки України. Автореферат і дисертацію можна завантажити з сайту НРАТ.

Науковий консультантМаргасова Вікторія Геннадіївна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Чернігівського національного технологічного університету.

Офіційні опоненти:

Гальцова Ольга Леонідівна, доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин Класичного приватного університету (її відгук можна завантажити тут);

Затонацька Тетяна Георгіївна, доктор екон. наук, професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Захарін Сергій Володимирович, доктор екон. наук, старший науковий співробітник, директор ГО «Науково-дослідний інститут економічного розвитку» (його відгук – тут).

Захист відбувся 27.06.2020 р. у Спеціалізованій вченій раді Д 79.051.04, головою якої є та ж сама В. Г. Маргасова.

1. Малограмотний текст

Текст дисертації пані Сакун вражає орфографічними помилками, починаючи з титульного аркуша, де читаємо ось таке:

 • науковова праця

А далі – ціла колекція ляпів. Трохи позанудствуємо, але наведемо цю купу прикладів (деякі нам пізніше знадобляться!), відмітивши російський слід :

 • розвитоку, викоританні (с. 48)
 • спрямованостість (с. 53)
 • інстутиціоналізму (с. 56)
 • энциклопедичесий, отрамання, соціальни-економічних (с. 58)
 • іншх (с. 62)
 • забезпечуює (с.68)
 • взаєодії (с. 73)
 • безперевний (с. 74)
 • харавктеристику (с. 78)
 • трактуює (с. 83)
 • сучасою (с. 85)
 • Ввідмінності (с. 94)
 • неввизначеність (с. 97)
 • людиноцентриських (с. 103)
 • середньовисокотехноогічні (с. 104)
 • забезпечуює (с. 110)
 • трансфор мацій (с. 112)
 • жерелом (с. 113)
 • субєктів (с. 116)
 • Субєкти (с. 117)
 • маштабах (с. 120)
 • абсолюний (с. 121)
 • зясування (с. 125)
 • можиловості, існуюючий (с. 127)
 • відповіає (с. 133)
 • пргнозно-економічні (с. 134)
 • пвдходу (с. 152)
 • Синергетикчний (с. 165)
 • неспрможність (с. 166)
 • синергітизму (с. 169)
 • флуктацій (с. 172)
 • ланцюгуа, «пер шочерговим», «стабіліза цією», розвтку (с. 175)
 • капиталоотдача, «органическое склад капіталу» (с. 177)
 • «поділяє ться», «під приємництва» (с. 178)
 • підтримуюючого (с. 180)
 • постндустріального (с. 181)
 • Інституціальна (с. 184)
 • «ініціюватиме генеруватиме ефекту» (с. 196)
 • «системо утворюючого» (с. 197)
 • «у раі переходу» (с. 198)
 • нововведеня (с. 199)
 • досягненя, дощо, засотсувати, обєктно-цілового, програмно-цілльового (с.201)
 • ефектиністю, методв (с. 202)
 • взаємнообумовленими (с. 203)
 • концепії, Коригуавння (с. 204)
 • наступни, науково-тенічного, визначеннідповідного (с. 205)
 • гальмуваня (с. 206)
 • пбудови, дозаоляє, мють (с. 207)
 • техніко-техноологічних (с. 208)
 • приорітетного, системоутворючого (с. 209)
 • створеня (с. 210)
 • активізція, Напротивагу (с. 219)
 • стрктурної (с. 228)
 • зростанняь (с. 230)
 • розознаками (с. 236)
 • Аже (с. 244)
 • вреальному (с.252)
 • фцнкціонування (с. 261)
 • прєкти (с. 267)
 • прикорена, наконкурсній (с. 270)
 • ресуру (с. 271)
 • стимулюв (с. 275)
 • здійсненн (с. 276)
 • наполітичну (с. 278)
 • висоокваліфікованих (с. 294)
 • залізнічній, перебачає (с. 294)
 • «наці онального», механізміввідбулося (с. 296)
 • теденцію (с. 298)
 • реаліації (с. 299)
 • орієнтовааної, галузів (с. 301)
 • автркою (с. 310)
 • Координуться, наає (с. 314)
 • зеншення (с. 315)
 • реалізацєю, підримують (с. 316)
 • капітало, взменшує (с. 319)
 • наково-дослідну (с. 321)
 • државне (с. 322)
 • ззавдань, компаній-виконаців, передбачють, характеритик (с. 323)
 • бзується (с. 324)
 • відподати (с.328)
 • корпораціяй (с. 329)
 • надоло (с. 332)
 • фінансовм (с. 335)
 • техноемкие, сьогодняшній (с. 340)
 • прєкти (с. 342)
 • фінасувати (с. 343)
 • пілкреслити (с. 344)
 • приорітетності (с. 347)
 • мвкроекономічного (с. 359)
 • соновою (с. 360)
 • еконміки, шляхомм (с. 361)
 • Украна (с. 362)
 • державно-привтне, бізнесс, передбачвючи, вікриття, коштівв (с. 364)
 • поступвий, первпективних, реалізацції, стеййкхолдерами (с. 365)
 • автокою (с. 368)
 • відпаовідно (с. 369)
 • діджиталізоваий (с. 374)
 • організаційно-правовової (с. 376)
 • прдставлення (с. 379)
 • модернізаціних (с. 380)
 • етепом (с. 382)
 • «пояснюється ти, що», зясування, ірегулювання (с. 383)
 • тенологій, обєднання (с. 384)
 • спідвищення, послідовни (с. 387)
 • економчного, атуальні (с. 388)
 • Україн (с. 389)
 • управлінськму (с. 390)
 • засосувння, рівем (с. 391)
 • шо (с. 394)
 • економічноїкризи (с. 397)
 • Стогнація (с. 398)
 • сьогдні (с. 405)
 • атуальні (с. 409)
 • конкурентноздатних (с. 421)

Ну, не знаємо – може, авторку в шию гнали – давай-давай, пиши швидше? І той, хто «робив» текст, не увімкнув у Word опцію перевірки орфографії? Дуже неохайна праця. Ну, то таке – з ким не буває… Багато що можна пояснити тим, що не дотиснули на клавіатурі букву, але є й зовсім незрозумілі слова типу «розознаками» (пізніше ми покажемо цікаве походження цього слова). Ось така вийшла блакитна «мють»…

Що ще цікавого? На с. 55 читаємо такий абзац:

К. Маркс визначав інвестиції як функцію від прибутку і вважав що інвестиції не пов’язані із заробітною платою, не залежать від її розмірів. Він також наголошував на інноваціях як ключовому факторі інвестування [37].

А на стор. 143 у списку літератури ми бачимо таке джерело:

37. Гуменна К. Еволюція теоретичних підходів до тлумачення поняття інвестиції. Ефективність державного управління 2013. Вип. 34. С. 326-332.

Відкриваємо статтю Гуменної – там вона дійсно пише про інновації у Маркса, але посилається при цьому на підручник В. Базилевича «Історія економічних вчень» (К.: Знання, 2004).

Ось такий виходить ланцюжок посилань, при якому Маркса реально скривдили, не пославшись на його оригінальний твір зі сторінками. За що? Де ж він там писав про «інновації», у якій праці, на яких сторінках ? Дуже цікаво. Очевидно, що і Гуменна, і за нею Сакун не вміють правильно посилатися на джерело інформації.

Але перейдемо до основної частини нашого аналізу.

2. Академічний плагіат

За даними дисертації (сс. 11–22), Сакун протягом 5 років (у період 2014–2019 рр.) опублікувала 60 наукових праць за темою дисертації: у 2014 р. – 1 праця, у 2015 – 5 праць, у 2016 – 7 праць, у 2017 – 19 праць, у 2018 – 13 праць, а в 2019 – 15 праць.

А це означає, що все, що було надруковане раніше і переїхало до її дисертації без посилань, було попросту вкрадено.

Уже в першому розділі ми знайшли шматок, який О. Сакун добросовісно, слово в слово переписала з роботи, якої немає в списку використаних джерел:

Шаповалова Т. Ю., Фесенко Н. В. Аналіз сутності деяких категорій інвестиційної діяльності // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 26. – С. 156-164. (Завантажити її можна тут).

У порівняльних таблицях жовтим кольором показані повні збіги текстів, бірюзовим – синоніми та перефразування. Брехня дисертантки типу «на наш погляд» та «нам здається» виділена фіолетовим. Символом <…> позначені пропуски тексту, які зроблені, щоб вирівняти порівнювані тексти.


Другий розділ дисертації Сакун теж красномовний: пані Олександра передирає великий шмат із 6-го розділу ось цієї монографії, якої немає в списку джерел:

Варналій З.С. (ред.) Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети. Монографія. – К.: НІСД, 2007. – 768 c. (Завантажити можна звідси).Читачі вже пам’ятають, що доказами переписування чужих текстів є певні ляпи, зроблені майбутніми недолугими докторами чи кандидатами наук. Ось і пані Сакун прокололася: коли копіювала чужий текст, то втратила певний кусок, унаслідок чого вийшла дурня: «експорту національного капіталу з країни навіть за рою з цим пов’язана і схильність до інвестицій». Дивимося:Бачите, як воно буває! Новоспечена чернігівська докторка Сакун-2020 стягнула собі чужі тексти 13-річної давнини і успішно захистилася!

Третій розділ дисертації Сакун містить збіги тексту з джерелами, на які немає посилань:

Самотоєнкова О. В. Інвестиційна діяльність в Україні: тенденції та перспективи // Ефективна економіка. – 2019, №5. (Див. тут).


Для статті Самотоєнкової (2019) є логічним останній рік дослідження – 2018. А чому ж Сакун не навела дані за 2019 рік, якщо захист відбувся влітку 2020 року???

Що це таке за «часка», яку Сакун добросовісно скопіювала з чужої статті? Смішно.

А ось іще одна стаття аспірантки, з якою виявлені збіги докторської дисертації пані Сакун, і якої немає в списку джерел:

Конакова К. М. Концептуальні засади формування державної інвестиційної політики // Науковий вісник Полісся. – 2019. – № 1 (17), с. 110–117. (Див. тут).Ось стаття ще одного здобувача кандидатського ступеня, з якою є збіги в докторській Сакун:

Мостіпака О. В. Сучасні тенденції розвитку національної економіки України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2018. – Вип. 6. – С. 35–41 (див. тут).

Ця стаття є в списку джерел до 3-го розділу (№8), але в наведених нами прикладах збігів посилання на неї є тільки в одному місті (див. порівняльну таблицю), тобто Сакун робить вигляд, що це саме вона проводить аналіз та робить висновки, але насправді просто цілком переписує чужу статтю майбутнього кандидата наук:


Ні, це ще не всі сюрпризи. Як можна? Нащо людині думати, як є вже все готове і можна звідти слямзити?

Майбутня докторка Сакун (мабуть, користуючись порадами свого консультанта Маргасової, яка мала б перевірити результат цієї «роботи») скопіювала тексти ще й звідси (посилання на джерело в дисертації відсутнє):

Пелех О. Б. Структурні зрушення в економіці України (2000–2017 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 21, ч. 2. – С. 61–67 (див. тут).Ну так, переписала всі числа, тільки поміняла 2016-й рік на 2018-й. От хитро…мудра!

І далі те саме:
І знову пані Сакун спіймалася: доказом копіювання чужих текстів є втрата частини речення («роздрібній торгівлі, зростає питома вага сфери послуг. Це є ознаками») і поява дивного слова «розознаками».

Кривими ручками зроблено! І дуже кривими!

А оце «Доведено, що» – та це ж у чужій праці доведено, а не панянкою Сакун!

Четвертий розділ дисертації.

Сюди Сакун теж переписала шматки з чужої монографії, і хоча вона в переліку джерел є, в передраних шматках посилань на цю роботу немає:

Промислова політика посткризової економіки: кол. монографія / Дейнеко Л.В., Якубовський М.М., Шелудько Е.І. та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.В. Дейнеко; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.М. Якубовського. – НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогноз. НАН України" – К. , 2014. (див. тут).Хоча Сакун і сподівалася, мабуть, що рерайтинг не дозволить знайти її плагіату, її з вухами видають оці переписані слова з помилкою: «залізнічній», «Стратегія перебачає». А ще незнання предмету, про який пишеться (тобто переписується) дисертація: ну який до біса Horizont 2020, якщо правильно – Horizon 2020?

А ось у п’ятому розділі дисертації виявляємо шматок із роботи аспіранта ХНЕУ 9-річної давнини, якої немає в списку джерел:

Громико Н. К. Сценарний підхід у стратегічному плануванні соціально-економічного розвитку регіону // Моделювання регіональної економіки. – 2011. – № 1. – С. 329-337. (Див. тут).

«На сьогдні» – це так написано у докторки в дисертації, і так само написано в роботі Громико, тому знову маємо доказ тупого бездумного переписування чужого тексту:


3. Махінації з текстом дисертації. Детективна історія

Коли ця стаття зі старого сайту переносилася сюди, на новий сервер, раптом виявилося, що треба дописати новий розділ – про махінації Олександри Сакун, які вона зробила з текстом своєї дисертації.

Оскільки НАЗЯВО офіційним джерелом текстів дисертацій вважає сайт Національного репозитарію академічних текстів, на початку цієї статті ми вказали ось це посилання: https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0520U100380/, думаючи, що там викладений той самий текст, який Сакун і захищала. Однак виявилося, що ми, коли були про неї та ЧНТУ гарної думки, дуже помилилися.

У старому варіанті публікації на початку статті джерелом тексту дисертації був указаний сайт ЧНТУhttp://ir.stu.cn.ua/123456789/19656. Зараз сторінка, зрозуміло, відсутня, але саме звідти ми свого часу завантажили дисертацію Сакун для аналізу (і зберегли на пам’ять тут). Ось на рисунку властивості цього файла pdf, які відображаються програмою Acrobat Reader:


Тобто Сакун дозволила лише проглядати цей файл, створений 08.07.2020, але заборонила друкувати і копіювати вміст файла, установивши пароль. Але вміст файла – то були лише фотографії сторінок дисертації, з яких не можна було скопіювати сам текст.

Для аналізу дисертації на плагіат ми з цього файла зняли пароль та перевели фотографії в машиночитаний формат (OCR). Плагіату було тьма, і 15.11.2020 на старому сайті про це вийшла стаття. Нагадаємо, що захист відбувся 27.06.2020. Ось фрагмент її автореферату:


А зараз виявилося, що на сайті НАЗЯВО викладений файл дисертації, який відрізняється від того липневого 2020-го року:


Тепер файл, як виявляється, був створений 14.09.2020 (і змінений наступного дня, 15.09.2020), тобто майже через 3 місяці після захисту. Сторінок стало на дві менше – 448 замість 450. Пароль на файл не встановлений, друк і копіювання дозволені, але все одно він являє собою фотографії без можливості копіювання тексту.

Так само ми перевели фотографії в машиночитаний формат (OCR), і раптом виявилося, що текст цієї дисертації дещо відрізняється від варіанту 08.07.2020.

В деяких місцях дисертації, де раніше був виявлений суцільний плагіат, його якось поменшало за рахунок рерайтингу, тобто перестановок слів, заміни певних слів синонімами, видалення чи додавання деяких слів. Ось полюбуємося: у першому стовпчику новий варіант дисертації (вище в цій статті ми навели порівняльні таблиці саме стосовно цього тексту), середній стовпчик – це варіант липня 2020-го року, а правий – джерело плагіату (наведемо декілька прикладів):Як ми вже писали вище, доказом плагіату є переписування слів з орфографічними помилками: «залізнічній», «перебачає». А ще цікаво, що в новій версії дисертації на сайті НРАТ (від 15.09.2020) правильне слово “Horizon”, яке у версії від 08.07.2020 співпадало з джерелом переписування, Сакун виправила на неправильне “Horizont”. Дуже смішно.

Але більше всього нас вразило зникнення великого фрагмента з п’ятого розділу дисертації у версії НРАТ, який був у версії на сайті ЧНТУ. У ньому О. Сакун писала про створення моделей, і цей текст був переписаний з книги, виданої в далекому 2004 році, якої немає в списку джерел:

Шершньова З. Є. Стратегічне управління. –  Підручник, 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. (Див. тут).


Ось перед вами фотографії відповідної сторінки 405 із двох версій дисертації Сакун: ліворуч – варіант НРАТ (15.09.2020), а праворуч – той варіант із сайту ЧНТУ (08.07.2020), де жовтим кольором позначений передраний шматок із книги Шершньової, який раптом зник у версії НРАТ:


Ну нічого, навіть у версії на сайті НРАТ – куча плагіату.

Підведемо підсумки.

Основний текст дисертації із сайту ЧНТУ (08.07.2020) займає 349 сторінок (48–140, 152–212, 217–284, 288–349, 357–421). На 42 сторінках виявлений академічний плагіат (сс. 49–51, 175, 177–181, 217–231, 235–240, 252–254, 271–273, 292–294, 404–406), що складає 12%.

О. Сакун цілими шматками (і часто з помилками) повставляла в свою так би мовити «дисертацію» тексти зі старих та не дуже статей з підручниками і опаньки! – перед нами готова докторка економічних наук! З благословення В. Г. Маргасової, О. Л. Гальцової, Т. Г. Затонацької та С. В. Захаріна (який не покладаючи рук працює зараз в Міністерстві освіти та науки при Шкарлеті).

Юрій Бойко, Василь Садовий

(фото О. Сакун із сайту ЧНТУ)

15.11.2020, 03.02.2024