• Мета створення сайту: боротьба із плагіатом у дисертаціях і наукових статтях українських авторів.
  • На сайті розміщуються публікації, присвячені виявленню плагіату та фальсифікацій в наукових працях, і статті публіцистичного характеру, що стосуються заявленої тематики.
  • Сайт створений 10 січня 2024 року і є продовженням сайту "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях", який адмініструвався з 02.01.2015 по 10.01.2024 р.
  • Наші контакти: false.science.ua@gmail.com

Адміністратор сайту: Олег Смірнов

Сайт "Плагіат і фальсифікації в наукових працях"