Плагіат і  фальсифікації в наукових працях  

🏁 Сірий список осіб, які сприяли захисту плагіатних дисертацій (наукових керівників, консультантів, голів та секретарів спеціалізованих вчених рад, опонентів та рецензентів)

(останнє оновлення — 16.06.2024).

Примітка. Чорний список осіб, у дисертаціях чи наукових статтях яких знайдено плагіат, див. тут.

Прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада — роль у захисті плагіатної дисертації, якої особи.

Жовтим кольором виділені прізвища осіб, задіяних у захистах плагіатних дисертацій двічі й більше разів.

 1. Алимов Олександр Миколайович, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку Інституту економіки природокористування та сталого розвитку — 1) опонент докторської дисертації Маргасової Вікторії Геннадіївни; 2) опонент докторської дисертації Шкарлета Сергія Миколайовича.
 2. Амітан Веніамін Наумович, доктор економічних наук, професор, перший віце-президент Донецького акціонерного науково-комерційного товариства «ДАНКО» науковий консультант докторської дисертації Онищенка Володимира Олександровича.
 3. Андрійко Ольга Федорівна, докторка юридичних наук, професор, членкиня-кореспондентка НАПрН України, в. о. завідувача відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України наукова консультантка докторської дисертації Кагановської Тетяни Євгеніївни.
 4. Андрущенко Віктор Петрович, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 1) науковий консультант докторської дисертації Молодиченка Валентина Вікторовича; 2) науковий керівник кандидатської дисертації Лісового Оксена Васильовича; 3) опонент докторської дисертації Ніколаєнка Станіслава Миколайовича.
 5. Артамонова Інеса Михайлівна, докторка наук із соціальних комунікацій, доцентка, завідувачка кафедри журналістики Донецького національного університету – опонентка докторської дисертації Демченка Сергія Володимировича.
 6. Бабенко Ірина Василівна, кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка рецензентка дисертації доктора філософії Марталішвілі Лесі Анатоліївни.
 7. Биков Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України — вчений секретар спецради, де була захищена кандидатська дисертація Матіоса Анатолія Васильовича.
 8. Битяк Юрій Прокопович, доктор юридичних наук, професор, перший проректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» опонент докторської дисертації Кагановської Тетяни Євгеніївни.
 9. Бондарук Таїсія Григорівна, докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри фінансів Національної академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України опонентка докторської дисертації Маргасової Вікторії Геннадіївни.
 10. Борисов Вячеслав Вікторович, доктор педагогічних наук, професор кафедри фізичної реабілітації Донбаського інституту техніки і менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая науковий консультант докторської дисертації Гевка Ігоря Васильовича.
 11. Борисова Вікторія Анатоліївна, докторка економічних наук, професорка кафедри фінансів Сумського національного аграрного університету опонентка докторської дисертації Лаврука Віталія Валерійовича.
 12. Бугаєць Наталія Анатоліївна, кандидатка педагогічних наук, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди рецензентка дисертації доктора філософії Авраменко Олени Валеріївни.
 13. Бутенко Володимир Григорович, доктор педагогічних наук, професор кафедри історії України, педагогіки і психології Херсонського національного технічного університету, член-кореспондент НАПН України опонент докторської дисертації Кириленко Катерини Михайлівни.
 14. Бутнік-Сіверський Олександр Борисович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій опонент докторської дисертації Шкарлета Сергія Миколайовича.
 15. Буцик Ігор Михайлович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України вчений секретар спецради, де була захищена докторська дисертація Кириленко Катерини Михайлівни.
 16. Валінкевич Наталія Василівна, докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри економіки, підприємництва та туризму Поліського національного університету опонентка докторської дисертації Аксельрода Романа Борисовича.
 17. Васильєва Ірина Василівна, докторка філософських наук, доцентка, завідувачка кафедри філософії і соціології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця опонентка кандидатської дисертації Лісового Оксена Васильовича.
 18. Виговська Валентина Вікторівна, докторка економічних наук, професорка Національного університету «Чернігівська політехніка» — вчена секретарка спецради, де були захищені: 1) кандидатська дисертація Міщенка Олега Леонідовича; 2) докторська дисертація Пінчук Аліни Олександрівни.
 19. Вікторов Віктор Григорович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціології державного управління Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України — опонент докторської дисертації Молодиченка Валентина Вікторовича.
 20. Віхляєв Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, заступник директора Видавничого дому «Гельветика» опонент кандидатської дисертації Євдокимова Павла Валерійовича.
 21. Вдовенко Наталія Михайлівна, докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри глобальної економіки Національного університету біоресурсів і природокористування України опонентка докторської дисертації Пінчук Аліни Олександрівни.
 22. Вдовиченко Юрій Петрович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національного університету охорони здоров’я України (стара назва — Національна медична академія післядипломної освіти) імені П. Л. Шупика — науковий керівник кандидатської дисертації Чуприни Роксани Ріфкатівни. 
 23. Гаджиєва Шабінем Намєтівна, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету вчена секретарка спецради, де була захищена кандидатська дисертація Євдокимова Павла Валерійовича.
 24. Галушко Олександр Анатолійович, доктор медичних наук, професор Інституту геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМНУ — вчений секретар спецради, де були захищені: 1) кандидатська дисертація Чуприни Роксани Ріфкатівни; 2) кандидатська дисертація Чорнописьки Юлії Федотівни.
 25. Гальцова Ольга Леонідівна, докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин Класичного приватного університету — 1) опонентка докторської дисертації Пінчук Аліни Олександрівни; 2) опонентка докторської дисертації Сакун Олександри Сергіївни.
 26. Гаркуша Сергій Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету фізичного виховання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка — вчений секретар спецради, де була захищена докторська дисертація Гевка Ігоря Васильовича.
 27. Гевко Ігор Васильович, доктор педагогічних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка — 1) опонент дисертації доктора філософії Авраменко Олени Валеріївни; 2) опонент дисертації доктора філософії Цзі Іпіна.
 28. Геєнко Михайло Миколайович, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського національного аграрного університету вчений секретар спецради, де була захищена докторська дисертація Лаврука Віталія Валерійовича.
 29. Глумчер Фелікс Семенович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця опонент докторської дисертації Крутька Євгена Миколайовича.
 30. Гнатейко Олег Зіновійович, доктор медичних наук, професор, директор Інституту спадкової патології опонент докторської дисертації Євдокимової Вікторії Володимирівни.
 31. Горевалов Сергій Іванович, доктор філологічних наук, професор, заступник директора Інституту журналістики і телемистецтва Київського міжнародного університету опонент докторської дисертації Артамонової Інеси Михайлівни.
 32. Гоян Олесь Яремович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка — голова спецради, де була захищена докторська дисертація Артамонової Інеси Михайлівни.
 33. Гриньова Марина Вікторівна, докторка педагогічних наук, професорка, членкиня-кореспондентка НАПН України, заслужена працівниця освіти України, лауреатка Державної премії в галузі науки і техніки України, ректорка Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка наукова керівниця дисертації доктора філософії Марталішвілі Лесі Анатоліївни.
 34. Грітченко Анатолій Григорович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання Хмельницького національного університету науковий консультант докторської дисертації Кириленко Катерини Михайлівни.
 35. Ґудзь Олена Євгеніївна, докторка економічних наук, професорка, завідувачка відділу еколого-економічного оцінювання природних ресурсів агросфери Інституту агроекології та економіки природокористування опонентка докторської дисертації Лаврука Віталія Валерійовича.
 36. Демський Едуард Францович, кандидат юридичних наук, професор Академії праці, соціальних відносин і туризму науковий керівник кандидатської дисертації Матіоса Анатолія Васильовича.
 37. Демченко Сергій Володимирович, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри масової та міжнародної комунікації Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара — науковий керівник кандидатської дисертації Лященко Анжели Вадимівни.
 38. Доброскок Ірина Іванівна, докторка педагогічних наук, професорка, членкиня-кореспондентка НАПН України, завідувачка кафедри професійної освіти Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди опонентка докторської дисертації Гевка Ігоря Васильовича.
 39. Долішній Мар'ян Іванович, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту регіональних досліджень НАН України опонент докторської дисертації Онищенка Володимира Олександровича.
 40. Доценко Світлана Олександрівна, докторка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди — 1) рецензентка дисертації доктора філософії Авраменко Олени Валеріївни; 2) голова спецради, де була захищена дисертація доктора філософії Цзі Іпіна.
 41. Євтушенко Станіслав Костянтинович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої і загальної неврології з курсом рефлексотерапії Донецького державного медичного університету — опонент докторської дисертації Бучакчийської Наталії Михайлівни.
 42. Єрмошенко Микола Миколайович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри маркетингу, управління та економіки підприємства Національної академії управління — 1) опонент докторської дисертації Маргасової Вікторії Геннадіївни; 2) опонент докторської дисертації Шкарлета Сергія Миколайовича.
 43. Жданова-Неділько Олена Григорівна, докторка педагогічних наук, професорка кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка рецензентка дисертації доктора філософії Марталішвілі Лесі Анатоліївни.
 44. Желіба Микола Дмитрович, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії Вінницького НМУ ім. М. І. Пирогова опонент докторської дисертації Петрушенко Вікторії Вікторівни.
 45. Жерновникова Оксана Анатоліївна, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 1) наукова керівниця дисертації доктора філософії Чень Хуейхуей; 2) рецензентка дисертації доктора філософії Цзі Іпіна.
 46. Жукова Оксана Анатоліївна, докторка педагогічних наук, завідувачка кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна — 1) опонентка дисертації доктора філософії Авраменко Олени Валеріївни; 2) опонентка дисертації доктора філософії Цзі Іпіна.
 47. Запорожан Валерій Миколайович, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 Одеського національного медичного університету науковий консультант докторської дисертації Євдокимової Вікторії Володимирівни.
 48. Запорожченко Борис Сергійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №2 Одеського державного медичного університету опонент докторської дисертації Петрушенко Вікторії Вікторівни.
 49. Затонацька Тетяна Георгіївна, докторка економічних наук, професорка кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка опонентка докторської дисертації Сакун Олександри Сергіївни.
 50. Захарін Сергій Володимирович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту економічного розвитку — 1) опонент кандидатської дисертації Міщенка Олега Леонідовича; 2) опонент докторської дисертації Сакун Олександри Сергіївни.
 51. Зеленська Людмила Дмитрівна, докторка педагогічних наук, професорка, деканка факультету історії і права Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди — рецензентка дисертації доктора філософії Чень Хуейхуей.
 52. Зозуля Іван Савович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медицини невідкладних станів Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика науковий консультант докторської дисертації Бучакчийської Наталії Михайлівни.
 53. Зязюн Іван Андрійович, доктор філософських наук, професор, академік НАПНУ, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПНУ — опонент докторської дисертації Молодиченка Валентина Вікторовича.
 54. Іванов Валерій Феліксович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри організації масово-інформаційної діяльності Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка науковий консультант докторської дисертації Артамонової Інеси Михайлівни.
 55. Іванюра Іван Олексійович, доктор біологічних наук, професор кафедри анатомії, фізіології людини та тварин Національного університету ім. Тараса Шевченка — опонент докторської дисертації Глазкова Едуарда Олександровича.
 56. Іонова Олена Миколаївна, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди — голова спецради, де була захищена дисертація доктора філософії Чень Хуейхуей.
 57. Камінський В’ячеслав Володимирович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика опонент докторської дисертації Євдокимової Вікторії Володимирівни.
 58. Кармазіна Наталія Вячеславівна, докторка економічних наук, доцентка кафедри обліку і оподаткування Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського наукова консультантка докторської дисертації Пінчук Аліни Олександрівни.
 59. Клименко Микола Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної патофізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти — опонент докторської дисертації Глазкова Едуарда Олександровича.
 60. Кобеляцький Юрій Юрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської медичної академії — 1) опонент докторської дисертації Крутька Євгена Миколайовича; 2) опонент кандидатської дисертації Пилипенка Сергія Олександровича.
 61. Коваленко Вікторія Володимирівна, докторка економічних наук, професорка кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету — вчена секретарка спецради, де була захищена кандидатська дисертація Яценюка Арсенія Петровича.
 62. Колпаков Валерій Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Юридичного інституту Національного авіаційного університету опонент докторської дисертації Кагановської Тетяни Євгеніївни.
 63. Корнацька Алла Григорівна, докторка медичних наук, професорка, керівниця відділення реабілітації репродуктивної функції жінок Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України — 1) опоне​нтка докторської дисертації Євдокимової Вікторії Володимирівни; 2) опонентка кандидатської дисертації Чорнописьки Юлії Федотівни; 3) опонентка кандидатської дисертації Чернеги Тетяни Володимирівни.
 64. Корнєєв Віталій Михайлович, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка вчений секретар спецради, де були захищені: 1) докторська дисертація Артамонової Інеси Михайлівни; 2) докторська дисертація Демченка Сергія Володимировича; 3) кандидатська дисертація Лященко Анжели Вадимівни.
 65. Корсак Костянтин Віталійович, доктор філософських наук, доцент, завідувач відділом теорії та методології природничої та інженерної освіти Інституту вищої освіти НАПНУ — опонент докторської дисертації Молодиченка Валентина Вікторовича.
 66. Косач Ірина Анатоліївна, докторка економічних наук, професорка кафедри публічного управління та менеджменту організацій Національного університету «Чернігівська політехніка» наукова керівниця кандидатської дисертації Міщенка Олега Леонідовича.
 67. Костриця Наталія Миколаївна, докторка педагогічних наук, професорка кафедри української та класичних мов Національного університету біоресурсів і природокористування України опонентка докторської дисертації Кириленко Катерини Михайлівни.
 68. Кравченко Любов Миколаївна, докторка педагогічних наук, професорка кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка голова спецради, де була захищена дисертація доктора філософії Марталішвілі Лесі Анатоліївни.
 69. Крупський Іван Васильович, доктор історичних наук, професор кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету ім. І. Франка – опонент докторської дисертації Демченка Сергія Володимировича.
 70. Крутько Євген Миколайович, доктор медичних наук, завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії Інституту медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України науковий керівник кандидатської дисертації Пилипенка Сергія Олександровича.
 71. Культенко Валентина Павлівна, кандидатка філософських наук, доцентка кафедри філософії Національного університету біоресурсів та природокористування України опонентка кандидатської дисертації Лісового Оксена Васильовича.
 72. Курсов Сергій Володимирович, доктор медичних наук, професор кафедри медицини невідкладних станів та медицини катастроф Харківської медичної академії післядипломної освіти опонент докторської дисертації Крутька Євгена Миколайовича.
 73. Лодатко Євген Олександрович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького опонент докторської дисертації Гевка Ігоря Васильовича.
 74. Ломачинська Ірина Анатоліївна, докторка економічних наук, доцентка Одеського національного університету імені І. І. Мечникова вчена секретарка спецради, де була захищена докторська дисертація Баженкова Євгена Володимировича.
 75. Лошицький Михайло Васильович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративної діяльності Київського національного університету внутрішніх справ опонент кандидатської дисертації Матіоса Анатолія Васильовича.
 76. Лукін Дмитро Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, керівник Сумської філії ВАТ “БІГ-Енергія” опонент кандидатської дисертації Яценюка Арсенія Петровича.
 77. Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту освіти, проректор з науково-педагогічної роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка опонент дисертації доктора філософії Марталішвілі Лесі Анатоліївни.
 78. Макушев Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Дніпровського гуманітарного університету науковий керівник кандидатської дисертації Євдокимова Павла Валерійовича.
 79. Маргасова Вікторія Геннадіївна, докторка економічних наук, професорка, проректорка з наукової роботи Національного університету «Чернігівська політехніка» — 1) наукова консультантка докторської дисертації Сакун Олександри Сергіївни; 2) опонентка докторської дисертації Баженкова Євгена Володимировича; 3) голова спецради, де була захищена докторська дисертація Сакун Олександри Сергіївни.
 80. Матюшко Богдан Костянтинович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова — вчений секретар спецради, де була захищена кандидатська дисертація Лісового Оксена Васильовича.
 81. Мачерет Євгенія Леонідівна, докторка медичних наук, професорка, членкиня-кореспондентка АМН України, завідувачка кафедри невропатології і рефлексотерапії Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика — опонентка докторської дисертації Бучакчийської Наталії Михайлівни.
 82. Мелещенко Олександр Костянтинович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної журналістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка опонент докторської дисертації Артамонової Інеси Михайлівни.
 83. Мельник Віктор Миколайович, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-методичного центру з питань якості освіти опонент докторської дисертації Баженкова Євгена Володимировича.
 84. Мельничук Сергій Дмитрович, доктор біологічних наук, професор, чл.-кор. НААН України, директор Українського навчально-науково-виробничого інституту якості біо-ресурсів і безпеки життя Національного університету біоресурсів і природокористування України опонент докторської дисертації Никитюка Олександра Андрійовича.
 85. Міщенко Володимир Іванович, доктор економічних наук, професор, в. о. ректора Української академії банківської справи науковий керівник кандидатської дисертації Яценюка Арсенія Петровича.
 86. Мороз Анатолій Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи Київського національного економічного університету опонент кандидатської дисертації Яценюка Арсенія Петровича.
 87. Ничитайло Михайло Юхимович, доктор медичних наук, професор, заступник директора Національного інституту хірургії і трансплантології ім. О. О. Шалімова з наукової роботи, керівник відділу лапароскопічної хірургії і холелітіазу науковий консультант докторської дисертації Петрушенко Вікторії Вікторівни.
 88. Овчаренко Наталія Анатоліївна, докторка педагогічних наук, професорка кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування Криворізького державного педагогічного університету опонентка дисертації доктора філософії Чень Хуейхуей.
 89. Онишко Світлана Василівна, докторка економічних наук, професорка кафедри фінансових ринків Національного університету державної податкової служби України наукова консультантка докторської дисертації Маргасової Вікторії Геннадіївни.
 90. Орлюк Олена Павлівна, докторка юридичних наук, професорка, академікиня Національної академії правових наук України, в. о. директора Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка наукова керівниця кандидатської дисертації Матіоса Анатолія Васильовича.
 91. Павловський Михайло Петрович, доктор медичних наук, професор, академік АМН України, завідувач кафедри факультетської хірургії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького опонент докторської дисертації Петрушенко Вікторії Вікторівни.
 92. Паславський Ігор Іванович, кандидат політичних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка — опонент кандидатської дисертації Лященко Анжели Вадимівни.
 93. Пепенін Олексій Володимирович, кандидат медичних наук, доцент — вчений секретар спецради, де була захищена докторська дисертація Глазкова Едуарда Олександровича.
 94. Перетяга Людмила Євгенівна, докторка педагогічних наук, професорка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди наукова керівниця дисертації доктора філософії Авраменко Олени Валеріївни.
 95. Пилипенко Максим Миколайович, кандидат медичних наук, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного університету охорони здоров’я України (стара назва — Національна медична академія післядипломної освіти) імені П. Л. Шупика — вчений секретар спецради, де була захищена кандидатська дисертація Чернеги Тетяни Володимирівни.
 96. Пономарьова Наталія Олександрівна, докторка педагогічних наук, професорка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди рецензентка дисертації доктора філософії Цзі Іпіна.
 97. Прокопенко Андрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, директор інституту інформатизації освіти, професор кафедри інформаційних технологій Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди — 1) науковий керівник дисертації доктора філософії Цзі Іпіна; 2) голова спецради, де була захищена дисертація доктора філософії Авраменко Олени Валеріївни.
 98. Прокопенко Іван Федорович, доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди опонент докторської дисертації Ніколаєнка Станіслава Миколайовича.
 99. Радул Валерій Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка опонент докторської дисертації Кириленко Катерини Михайлівни.
 100. Рижук Сергій Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, чл.-кор. НААН України, головний науковий співробітник сектору наукознавства Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України опонент докторської дисертації Никитюка Олександра Андрійовича.
 101. Різун Володимир Володимирович, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту журналістики Київського національний університету ім. Тараса Шевченка – науковий консультант докторської дисертації Демченка Сергія Володимировича.
 102. Рожко Олександр Дмитрович, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка — опонент кандидатської дисертації Міщенка Олега Леонідовича.
 103. Романенко Тамара Григорівна, докторка медичних наук, професорка кафедри акушерства та гінекології №1 Національного університету охорони здоров’я України (стара назва — Національна медична академія післядипломної освіти) імені П. Л. Шупика – наукова керівниця кандидатської дисертації Комісарової Інни Валентинівни.
 104. Рябова Зоя Вікторівна, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри менеджменту освіти та права Університету менеджменту освіти НАПНУ опонентка дисертації доктора філософії Марталішвілі Лесі Анатоліївни.
 105. Рябченко Олена Петрівна, докторка юридичних наук, професорка кафедри адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності Національної академії державної податкової служби опонентка докторської дисертації Кагановської Тетяни Євгеніївни.
 106. Саблук Петро Трохимович, доктор економічних наук, професор, директор Інституту аграрної економіки науковий консультант докторської дисертації Лаврука Віталія Валерійовича.
 107. Сафонов Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор, заступник директора Інституту модернізації змісту освіти — 1) науковий консультант докторської дисертації Баженкова Євгена Володимировича; 2) опонент докторської дисертації Пінчук Аліни Олександрівни.
 108. Сидорчук Ігор Йосипович, доктор медичних наук, професор кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинського державного медичного університету — опонент докторської дисертації Глазкова Едуарда Олександровича.
 109. Скидан Олег Васильович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри організації виробничих та інформаційних систем Житомирського національного агроекологічного університету опонент докторської дисертації Лаврука Віталія Валерійовича.
 110. Снісаренко Ольга Степанівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка відділу науково-організаційної роботи Університету менеджменту освіти вчена секретарка спецради, де була захищена докторська дисертація Ніколаєнка Станіслава Миколайовича.
 111. Сорочан Тамара Михайлівна, докторка педагогічних наук, професорка, ректорка Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти опонентка докторської дисертації Ніколаєнка Станіслава Миколайовича.
 112. Степанов Олександр Петрович, доктор економічних наук, професор, радник ректора Національного авіаційного університету науковий консультант докторської дисертації Шкарлета Сергія Миколайовича.
 113. Стеценко Сергій Павлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки будівництва Київський національний університет будівництва і архітектури вчений секретар спецради, де була захищена докторська дисертація Аксельрода Романа Борисовича.
 114. Стоєва Тетяна Вікторівна, докторка медичних наук, завідувачка кафедри педіатрії №2 Одеського національного медичного університету вчена секретарка спецради, де була захищена докторська дисертація Євдокимової Вікторії Володимирівни.
 115. Тарарак Наталія Григорівна, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди — рецензентка дисертації доктора філософії Чень Хуейхуей.
 116. Тарахонич Тетяна Іванівна, кандидатка юридичних наук, старша наукова співробітниця Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України вчена секретарка спецради, де була захищена докторська дисертація Кагановської Тетяни Євгеніївни.
 117. Тильчик В’ячеслав В’ячеславович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету державної фіскальної служби України опонент кандидатської дисертації Євдокимова Павла Валерійовича.
 118. Тимчук Микола Федорович, доктор економічних наук, професор, ректор Інституту муніципального менеджменту та бізнесу опонент докторської дисертації Онищенка Володимира Олександровича.
 119. Торубара Олексій Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, декан технологічного факультету Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка опонент докторської дисертації Гевка Ігоря Васильовича.
 120. Ульянова Вікторія Станіславівна, докторка педагогічних наук, завідувачка кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Харківської гуманітарно-педагогічної академії опонентка дисертації доктора філософії Чень Хуейхуей.
 121. Усатенко Олександр Григорович, кандидат медичних наук, головний лікар клініки Медеско вчений секретар спецради, де була захищена докторська дисертація Бучакчийської Наталії Михайлівни.
 122. Федонін Олексій Сергійович, кандидат економічних наук, професор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана вчений секретар спецради, де була захищена докторська дисертація Шкарлета Сергія Миколайовича.
 123. Феськов Олександр Михайлович, доктор медичних наук, професор, директор Клініки професора Феськова О. М. опонент кандидатської дисертації Чернеги Тетяни Володимирівни.
 124. Фінагін Валентин Вікторович, доктор економічних наук, професор, заступник директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України науковий консультант докторської дисертації Онищенка Володимира Олександровича.
 125. Фінклер Юрій Едуардович, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри редакторської та рекламної майстерності Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола Національного університету «Київо-Могилянська академія» — опонент кандидатської дисертації Лященко Анжели Вадимівни.
 126. Флегонтова Вероніка Валентинівна, доктор медичних наук, професор кафедри патологічної фізіології Луганського державного медичного університету — науковий консультант докторської дисертації Глазкова Едуарда Олександровича.
 127. Фурдичко Орест Іванович, доктор економічних наук, професор, академік НААН України, директор Інституту агроекології і економіки природокористування НААН України науковий консультант докторської дисертації Никитюка Олександра Андрійовича.
 128. Хижняк Анатолій Антонович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії Харківського національного медичного університету — 1) науковий консультант докторської дисертації Крутька Євгена Миколайовича; 2) опонент кандидатської дисертації Пилипенка Сергія Олександровича.
 129. Хіміч Сергій Дмитрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова вчений секретар спецради, де була захищена докторська дисертація Петрушенко Вікторії Вікторівни.
 130. Хмиз Тетяна Григорівна, кандидатка медичних наук, доцентка кафедри стоматології дитячого віку та імплантології Харківського національного медичного університету вчена секретарка спецради, де були захищені: 1) докторська дисертація Крутька Євгена Миколайовича; 2) кандидатська дисертація Пилипенка Сергія Олександровича.
 131. Чайковська Вікторія Вікторівна, кандидатка сільськогосподарських наук вчена секретарка спецради, де була захищена докторська дисертація Никитюка Олександра Андрійовича.
 132. Шевага Володимир Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри невропатології та нейрохірургії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького — опонент докторської дисертації Бучакчийської Наталії Михайлівни.
 133. Шейко Віталій Ілліч, доктор біологічних наук, професор кафедри анатомії і фізіології Київського університету імені Бориса Грінченка — науковий консультант докторської дисертації Глазкова Едуарда Олександровича.
 134. Шерстобоєва Олена Володимирівна, докторка сільськогосподарських наук, професорка, завідувачка відділу еколого-біологічних досліджень Інституту агроекології і економіки природокористування НААН України опонентка докторської дисертації Никитюка Олександра Андрійовича.
 135. Шкарупа Віктор Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри адміністративного права та кримінального права Національної академії державної податкової служби України — опо​нент кандидатської дисертації Матіоса Анатолія Васильовича.
 136. Шпак Нестор Омелянович, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» опонент докторської дисертації Аксельрода Романа Борисовича.
 137. Штулер Ірина Юріївна, докторка економічних наук, професорка, перша проректорка Національної академії управління — 1) опонентка докторської дисертації Аксельрода Романа Борисовича; 2) опонентка докторської дисертації Баженкова Євгена Володимировича.
 138. Юзько Олександр Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету – 1) науковий керівник кандидатської дисертації Чорнописьки Юлії Федотівни; 2) науковий керівник кандидатської дисертації Чернеги Тетяни Володимирівни; 3) опонент кандидатської дисертації Чуприни Роксани Ріфкатівни; 4) опонент кандидатської дисертації Комісарової Інни Валентинівни.
 139. Яблоновська Наталя Всеволодівна, докторка філологічних наук, професорка, деканка гуманітарного факультету Таврійського гуманітарно-екологічного інституту (Таврійського національного університету ім. В. Вернадського) — 1) опонентка докторської дисертації Артамонової Інеси Михайлівни; 2) опонентка докторської дисертації Демченка Сергія Володимировича.
 140. Янукович Віктор Федорович, доктор економічних наук, професор, голова Донецької обласної державної адміністрації, пізніше Президент України опонент докторської дисертації Онищенка Володимира Олександровича.
 141. Яроцький Микола Євгенович, доктор медичних наук, професор, відділу репродуктивної медицини та хірургії Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України – 1) опонент кандидатської дисертації Чуприни Роксани Ріфкатівни; 2) опонент кандидатської дисертації Чорнописьки Юлії Федотівни; 3) опонент кандидатської дисертації Комісарової Інни Валентинівни.