Плагіат і  фальсифікації в наукових працях  

Ректор Мелітопольського ДПУ В. В. Молодиченко має докторську з плагіатом!

11 липня 2014 року на сайті «ХайВей» вийшла невеличка стаття під назвою «Плагиат в науке - как он есть», в якій її автор – Сергій Рамуй – стверджував, що в авторефераті докторської дисертації ректора Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, доктора філософських наук, професора Валентина Вікторовича Молодиченка міститься плагіат із дисертацій І. Дьяконова, Ю. Дудника, Л. Сокурянської та статей В. Татенко і Т. Зюзіної. Іще одну публікацію С. Рамуй зробив на сайті usw.com.ua (ця сторінка вже недоступна), де звернув увагу на те, що з 24 публікацій по темі дисертації 22 були зроблені за останні 3 роки перед захистом. Також він указав на те, що авторефераті (с. 7) наведений перелік із 5 всеукраїнських чи міжнародних конференцій, на яких нібито «доповідались та обговорювались» «основні положення та висновки дисертаційного дослідження», але в списку праць указана лише одна конференція в Мелітополі в 2009 р. (на с. 29), яка чомусь на с. 7 не згадується, тобто щось тут явно нечисто!  

Тож розглянемо детально працю Молодиченка, тільки вже не автореферат, а саму дисертацію:

Молодиченко Валентин Вікторович. Соціокультурна динаміка цінностей у дискурсі модернізації освіти. – Дис. … доктора філософських наук (спец. 09.00.10 – філософія освіти). – Київ, 2011 (див. на сайті НРАТ).

Дисертація була захищена 04.02.2011 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.16 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Науковий консультантАндрущенко Віктор Петрович, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Офіційні опоненти:

  • Зязюн Іван Андрійович, доктор філософських наук, професор, академік НАПНУ, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПНУ;
  • Корсак Костянтин Віталійович, доктор філософських наук, доцент, завідувач відділом теорії та методології природничої та інженерної освіти Інституту вищої освіти НАПНУ;
  • Вікторов Віктор Григорович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціології державного управління Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – Крохмаль Наталія Василівна, кандидат філософських наук.

Із 24 праць за темою дисертації дві були опубліковані в 2000 р., а інші 22 – у 2008–2010 рр.

З приводу виявлених збігів дисертації з іншими публікаціями зазначимо цікаву особливість: вони виявлені на  31 сторінці з 347 сторінок основного тексту (тобто без Змісту, Вступу і Списку використаних джерел), що складає 9%.

Жовтим кольором у порівняльній таблиці ми позначимо текстові збіги, бірюзовим – перефразування, зеленим – переставлені слова чи фрази, а фіолетовим – вигадки автора про те, що це саме він робе якісь висновки. Червоним шрифтом поданий коментар щодо фрагментів дисертації Молодиченка В. В.

І почнемо з місця, яке не включають до основного тексту дисертації – «Вступу», де автор зазначає актуальність своєї роботи і необхідність свого дослідження. Усе це, як виявляється, Молодиченко переписав звідси:

Сокурянська Людмила Георгіївна. Ціннісна детермінація становлення соціальної суб'єктності студентства в умовах соціокультурної трансформації. – Дис. … докт. соц. наук (спец. 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології). – Харків, 2007 (див. на сайті НРАТ). Ця дисертація була захищена 04.10.2007 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Текст один в один, тільки соціологію пан Молодичнко в одному місці поміняв на філософію, а в другому – на «модернізацію освіти». Ну й не забув передрати чужий висновок, що починається зі слова «отже». Дивимося на доказ:


Ну що, тепер відразу візьмемо бика за роги, та від вступу перейдемо до висновків докторської дисертації Молодиченка, які він переписав з оцієї чужої кандидатської, яка була захищена 12.12.2008 у Запорізькому національному університеті:

Дьяконов Ігор Вікторович. Соціально-філософський аналіз ціннісних орієнтацій учнівської молоді України. – Дис. … канд. філос. наук (спец. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії). – Запоріжжя, 2008 (див. на сайті НРАТ):Іще одні висновки передрані звідси:

Стрелецькая Ірина Геннадіївна. Цінність як предмет соціально-філософського аналізу (методологічний і лінгвосемантичний аспекти). – Дис. … канд. філос. наук (спец. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії). – Донецьк, 2008 (див. на сайті НРАТ). Ця дисертація була захищена 03.10.2008 у Донецькому національному університеті.


А на закуску – збіги з оцими двома дисертаціями:

  • Ярошенко Алла Олександрівна. Становлення освітньо-інформаційної політики України в умовах модернізації освіти. – Дис. … докт. філос. наук (спец.. 09.00.10 – філософія освіти). – Київ, 2010 (дисертація викладена на сайті НРАТ, хоча там помилково вказано, що це дисертація канд. пед. наук). Захист відбувся 03.06.2010 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.
  • Скубашевська Ольга Станіславівна. Філософія інноваційного розвитку освіти в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні. – Дис. … доктора філос. наук (спец. 09.00.05 – історія філософії). – Київ, 2010 (дисертація викладена на сайті НРАТ, хоча там помилково вказано, що це дисертація канд. філос. наук). Ця дисертація була захищена 04.06.2010 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

А об’єднали ми їх разом тому, що науковим консультантом обох, як і нашого «героя», був той самий Віктор Петрович Андрущенко, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАНУ, ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Так добросовісно консультував, що не побачив однакових текстів?

А ще з цікавого: опонент у Молодиченка та Ярошенко той самий – Віктор Григорович Вікторов, а також опонент у Молодиченка та Скубашевської спільний – академік НАПНУ Іван Андрійович Зязюн. Прямо таки кругообіг наукових консультантів та опонентів у природі.
Ага, ось і про «академічну чесність», ну як же ж без цього в плагіатній дисертації:


Підведемо підсумки.

Із 11 висновків збіги з іншими текстами мають 9, тобто 82%. Тобто дядько щось там писав-розписував, нібито нове щось «розслідував-вигадував», а висновки «запозичив» уже готові. Чудасія!

Як пише Вікіпедія, "В. В. Молодиченко приділяє значну увагу роботі з обдарованою молоддю: здійснює керівництво науковими дослідженнями студентів, магістрантів, аспірантів. Окрім цього, Валентин Вікторович співпрацює з учнівською молоддю м. Мелітополя та Мелітопольського району". Цікаво, чи ділиться він з молоддю своїм досвідом плагіату? Тим більше що «коло наукових інтересів» цього пана – «формування ціннісних орієнтацій особистості» (знову цитуємо Вікіпедію).

Ось такий виявився в нас черговий ректор, ректор-філософ.

Олег Смірнов

(фото з сайту МДПУ)

09.07.2015, перероблено 23.03.2024

PS.  За даними Енциклопедії сучасної України, Валентин Молодиченко був ректором Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького з 2011 по 2016 рр., з 2016 р – професор кафедри початкової освіти МДПУ. Станом на вересень 2023 р., у складі кафедри початкової і спеціальної освіти МДПУ В. Молодиченко відсутній.