Плагіат і  фальсифікації в наукових працях  

Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України (м. Харків): десятиліття фальсифікацій дисертацій, звітів НДР та монографій   ​

Герої публікації: Красносельський М. В., Крутько Є. М., Пилипенко С. О. та інші.


Інститут медичної радіології та онкології ім. C.П. Григор’єва НАМН України (ІМРО) понад 100 років був провідним науково-медичним центром в Україні в галузі онкології та радіології. У 2014 році Інститут очолив хірург, доктор медичних наук, професор Микола Віллєнович Красносельський, який розпочав плідну роботу спільно з анестезіологом, доктором мед. наук Євгеном Миколайовичем Крутько, яка втілилась у фантастичних, у буквальному сенсі слова, наукових результатах, в основі яких – фальсифікація клінічних досліджень, підробка звітів НДР, підготовка «липових» дисертацій та публікація підроблених наукових монографій.


Дисертація С. О. Пилипенка

У 2018 р. лікар-анестезіолог ІМРО Сергій Олександрович Пилипенко захистив у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (спецрада Д 64.600.02) дисертацію на тему «Інтенсивна терапія порушень нейро-кардіо-гемодинаміки у онкологічних хворих з синдромом верхньої порожнистої вени» (науковий керівник – д. мед. н. Крутько Є. М.). Дисертація і автореферат С. Пилипенка є у вільному доступі на офіційному сайті Національного репозитарію академічних текстів тут.

На жаль, дисертація Пилипенка С. О. виявилась плагіатом із дисертації… його наукового керівника Крутька Є. М., про що він, очевидно, не міг не знати. Євген Миколайович Крутько захистив у 2015 р. свою докторську дисертацію на тему «Оптимізація заходів профілактики та методів інтенсивної терапії поліорганної дисфункції у постраждалих з політравмою тяжкого ступеню» (є на сайті ХНМУ та НРАТ), яку підготував у м. Харкові на базі Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України, у якому, до слова, раніше працював проф. М. Красносельський.

Сергій Пилипенко не просто скопіював цілі розділи з дисертації свого наукового керівника, а взагалі підмінив вибірку пацієнтів, зберігши всі отримані клінічні показники: 316 постраждалих з тяжкими травмами з дисертації Є. М. Крутька перетворились на 60 онкохворих у дисертації С. О. Пилипенка!

Дисертація Є. М. Крутька

Аналіз докторської дисертації Є. М. Крутька, на жаль, теж показав наявність фальсифікації та неправомочних запозичень з дисертаційної роботи керівника з анестезіології та реаніматології Клінічної лікарні № 1 Управління справами Президента РФ (!!!) Володимира Григоровича Паська, захищеної у 2008 році в Москві.

Автореферат та перші сторінки дисертації Паська В.Г. наявні у вільному доступі за цим посиланням.На стор. 17 дисертаційної роботи Пилипенка С. О. вказано:

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», та є фрагментом наукової роботи за темою: «Розробка алгоритму індивідуалізації тактики інтенсивної терапії в онкохворих після мультиорганних операцій» (шифр - НАМН.05.17).

Ну що ж, подивимося на цей звіт.

Звіт з НДР

Звіт з науково-дослідної роботи ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» за темою: «Розробка алгоритму індивідуалізації тактики інтенсивної терапії в онкохворих після мультиорганних операцій» (шифр - НАМН.05.17, керівник: Красносельський М.В., № 0219U003081) оприлюднений у вільному доступі на офіційному сайті Національного репозитарію академічних текстів тут.

Перелік осіб-виконавців: Дашкова С.О., Колпакова Л.К., Красносельський М.В., Крутько Є.М., Мітряєва Н.А., Мазник Н.О., Пилипенко С.О., Сипко Т.С., Ткаченко А.А., Храмцов Р.Є. (стор. 2–3).

«Тема виконується за відомчим планом НАМН України. Підставою є рішення Вченої Ради ДУ «ІМР НАМН України», протокол №7 від 07.07.2016 р.» (стор. 11).

Джерела та напрями фінансування. Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук КПКВК: 6561040. Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки. Джерело фінансування: 7713 - кошти держбюджету. Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 296.9 тис. грн.

На стор. 31 аналізу Звіту з НДР «Розробка алгоритму індивідуалізації тактики інтенсивної терапії в онкохворих після мультиорганних операцій» (шифр - НАМН.05.17, керівник: Красносельський М.В.)» зазначено: Характеристика клінічного матеріалу. Клінічна частина роботи виконана у ході клініко-фізиологічного обстеження та лікування 39 хворого після мультиорганних оперативних втручань, віком від 19 до 75 років (медіана 52 роки). Хворі були розподілені на 2 групи: 1 група – порівняння, в яку увійшли 23 хворих з оперативним мультиорганним втручанням яким використовувалась загальноприйнята інтенсивна терапія. 2 група – основна, в яку увійшли 16 хворих з мультиорганними оперативними втручаннями, яким в комплексній інтенсивній терапії було використано методику гемофільтрації.

Під час аналізу Звіту з НДР «Розробка алгоритму індивідуалізації тактики інтенсивної терапії в онкохворих після мультиорганних операцій» (шифр - НАМН.05.17, керівник: Красносельський М.В.)» встановлено множинні текстові збіги, ідентичність графіків з дисертаційними роботами Крутька Є. М. та Пилипенка С. О., не зважаючи на те, що у всіх роботах (двох дисертаціях та звіті з НДР) вказані абсолютно різні вибірки хворих!


Встановлені факти є ознакою фальсифікації результатів Звіту з НДР «Розробка алгоритму індивідуалізації тактики інтенсивної терапії в онкохворих після мультиорганних операцій» (2019 р.) Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. C. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», виявлено підміну даних результатами дисертаційної роботи Крутька Є. М., яка була виконана «у відділенні травматичного шоку ДУ "ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМН України" або відділенні політравми ХМКЛШНМД ім. О.І. Мєщанінова м. Харкова в період з 2006 по 2012 рр.».

Монографії

У 2019 р. у Інституті медичної радіології та онкології ім. C. П. Григор’єва НАМН України» видано колективну монографію «Інтенсивна терапія порушень нейро-кардіо-гемодинаміки у онкологічних хворих з синдромом верхньої порожнистої вени» / М. В. Красносельський, Є. М. Крутько, С. О. Пилипенко. – Харків : ІМР, 2019. – 119 с. (див. тут).

А в 2020 р. видано колективну монографію: «Індивідуалізації тактики інтенсивної терапії у онкохворих після мультиорганних операцій» / М. В. Красносельський, Є. М. Крутько, С. А. Пилипенко, О. С. Павлюченко. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – 127 с. 

Авторський колектив: Красносельський Микола Вiлленович, Крутько Євген Миколайович, Пилипенко Сергiй Олександрович, Павлюченко Олексій Сергійович, Мітряєва Наталія Андріївна, Мазник Наталія Олександрівна, Храмцов Роман Єгорович.

В обох монографіях – «Інтенсивна терапія порушень нейро-кардіо-гемодинаміки у онкологічних хворих з синдромом верхньої порожнистої вени» (2019 р.) та «Індивідуалізації тактики інтенсивної терапії у онкохворих після мультиорганних операцій» (2020 р.) виявлені множинні запозичення тексту та графічного матеріалу з дисертації д. мед. наук Крутька Є. М. на тему «Оптимізація заходів профілактики та методів інтенсивної терапії поліорганної дисфункції у постраждалих з політравмою тяжкого ступеню» без відповідного посилання на неї в Списку використаних джерел, що вказує на тотальну фальсифікацію результатів досліджень та підміну фактично отриманих результатів досліджень (в монографіях мова йде про онкохворих, а в дисертації – про травмованих хворих, але всі показники ті самі).

Ось такий ланцюжок вийшов:

 

Галина Кулинич

30.12.2023