Плагіат і  фальсифікації в наукових працях  

Докторська дисертація з педагогіки Ігоря Гевка передрана у росіян

Зараз НАЗЯВО розглядає питання наявності плагіату в докторській дисертації Богдана Богдановича Буяка — ректора Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Але, як виявилося, проректор з навчально-методичної роботи цього університету, доктор педагогічних наук, професор кафедри комп’ютерних технологій, Заслужений працівник освіти України, член науково-методичної комісії з загальної, професійної освіти та спорту (НМК 1) зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, член галузевої експертної ради з галузі знань 01 Освіта і педагогіка спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, член Спілки освітян Тернопільщини — Ігор Васильович Гевко — теж не пасе задніх. Подивимося, чого вартує його «дисертація».

29 грудня 2017 року Ігор Васильович Гевко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) на тему «Система розвитку основ професіоналізму майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки». Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді Д 79.053.02 у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка.

Тексти автореферату та дисертації І. Гевка розміщені на сайті Національного репозитарію академічних текстів тут: https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0518U000305.

Науковий консультант І. В. Гевка – Борисов Вячеслав Вікторович, доктор педагогічних наук, професор кафедри фізичної реабілітації Донбаського інституту техніки і менеджменту ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

Офіційні опоненти:

Доброскок Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри професійної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

Торубара Олексій Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, декан технологічного факультету Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка;

Лодатко Євген Олександрович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 79.053.02 — доктор педагогічних наук, професор Гаркуша Сергій Васильович.

Доказами плагіату, як завжди, буде порівняльна таблиця, в якій збіги текстів виділені жовтим кольором, перефразування та синоніми – бірюзовим, перестановки слів місцями – зеленим, вислови дисертанта про те, що це нібито він особисто щось спостерігає чи робить висновки – фіолетовим.

Детального повнотекстового аналізу дисертації робити не будемо, бо ці плагіатори вже остогидли до чортиків, тому наведемо лише те, що виявити було досить легко, і що кидається в очі своєю нахабністю.

Ну ось, наприклад, «шановний» (??) Ігор Васильович увесь параграф 4.1 своєї дисертації переписав із цієї книги: Курлянд З. Н., Хмелюк Р. І., Семенова А. В. та ін. «Педагогіка вищої школи» (Навч. посіб., 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Знання, 2005, див. тут), причому з метою підігнати чужий текст під назву своєї дисертації («Система розвитку основ професіоналізму майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки») він повставляв у переписаних фрагментах після слова «учитель» слово «технологій»:


Ну а переплюнув інших фальшивих докторів наук наш «герой» тим, що шість висновків своєї ганебної дисертації із семи переписав із російської дисертації, захищеної аж у 2008 році:

Абдалина Л. В. «Психолого-акмеологическая модель развития профессионализма педагога». – Диссертация доктора психологических наук. – Тамбов, 2008. Автореферат цієї дисертації можна завантажити звідси.

Без усякого сорому член галузевої експертної ради НАЗЯВО, Заслужений працівник освіти України Ігор Гевко передирає фрагменти чужої дисертації, перетворюючи їх у свої висновки, та ще вказуючи, що нібито він проводив якісь дослідження, провівши «п’ять основних серій експериментів», що він там щось зробив «уперше», щось там «установив», що «розробив» якусь там модель:


І ось у цього обманщика вистачає совісті писати щось там про «самовдосконалення», «професіоналізм педагога», який «долає труднощі та самореалізує «Я-концепцію» у професії»…

Та щоб тебе підняло та гепнуло!

Василь Садовий, учитель технологій

Фото з сайту університету

29.10.2023